Vejle Senior Kammer stiftedes den 2. april 1973

Kammerets formål er at samle personer i ledende eller selvstændige stillinger til drøftelse af spørgsmål/emner, der har medlemmernes særlige interesse – fortrinsvis af erhvervsmæssig karakter.